Pixartprinting would like to send you updates on promotions and new products.
You are on the .pl domain. We recommend you go to the .com domain so that the contents of the website are closer to your language and browsing needs.
ENGLISH(EU)
CLOSE

Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej „Warunkami”) określają zasady dokonywania zakupów na stronie Pixartprinting.it (zwanej dalej „Stroną”).
Klikając przycisk „akceptuję”, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki bez wyjątków ani zastrzeżeń.
Strona jest własnością Pixartprinting S.p.A. Spółka zarządzana i kierowana przez Cimpress plc z siedzibą pod adresem: via 1 Maggio, 8, 30020 - Quarto d’Altino (VE), Włochy, numer VAT: IT04061550275, kod identyfikacji podatkowej: 04061550275 (zwanej dalej „Pixartprinting”).

1. Dostępne usługi

Strona umożliwia korzystanie z usług web to print (zwanych dalej „Usługami”), łącznie z drukowaniem treści na zamówienie (co nie obejmuje, jak określono dalej w kolejnych punktach, usług redakcyjnych ani kontroli ewentualnych naruszeń praw osób trzecich).

Korzystanie z Usług jest możliwe po zarejestrowaniu się na Stronie. Podczas rejestracji użytkownik musi wybrać, czy chce dokonywać zakupów w charakterze spółki/jednoosobowej działalności gospodarczej, klienta prywatnego czy stowarzyszenia oraz podać swoją narodowość. Jedynie zakupy dokonane przez klientów prywatnych podlegają przepisom regulującym prawa konsumentów.

 

Dane logowania do Strony mogą służyć również za dane logowania przy rejestracji na stronie www.gifta.com (Strona Gifta), która podlega Pixartprinting S.p.A., chyba że Użytkownik skorzysta z możliwości wybrania innych danych logowania do Strony Gifta. W każdym przypadku rejestracja na Stronie Gifta jest dobrowolna.
Wszystkie ceny końcowe produktów znajdujących się na Stronie są wyrażone w euro i mogą być wyświetlane z lub bez VAT, w zależności od kraju i rodzaju użytkownika. Ceny produktów mogą podlegać okresowym zmianom.
W przypadku niektórych produktów i promocji podana cena zawiera koszty wysyłki. We wszystkich innych przypadkach koszty wysyłki pokrywa użytkownik.

2. Wybór produktu, zamówienie i sposób dokonywania zakupów
Po zalogowaniu się na Stronie użytkownik może wybrać interesujące go produkty opisane w poszczególnych działach, dostosować je do swoich potrzeb i dodać je do swojego koszyka, określając pożądaną ilość. Niektóre zdjęcia mają wyłącznie charakter informacyjny i przedstawione na nich produkty mogą różnić się od produktów dostarczonych użytkownikowi.
O ile użytkownik nie wybierze jednej z gotowych grafik przygotowanych przez Pixartprinting, po zatwierdzeniu kosztorysu i dokonaniu wpłaty (z wyjątkiem płatności za pobraniem i przelewem bankowym) musi on uzupełnić swoje zamówienie, przesyłając własną grafikę do wydruku w dziale „Wgrywanie plików” dostępnym na Stronie.

Jeśli wystąpią problemy techniczne uniemożliwiające Użytkownikowi przesłanie plików w „Obszarze przesyłania plików” na Stronie, Użytkownik może skorzystać z usług stron trzecich w zakresie udostępniania plików, aby udostępnić pliki Pixartprinting. Pixartprinting zachowa dowód otrzymania pliku poprzez zgłoszenie takiego otrzymania na ekranie konta Użytkownika na Stronie. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest właścicielem wszystkich praw związanych z wykorzystaniem treści przesłanej za pośrednictwem zewnętrznego serwisu wymiany plików. Użytkownik ponadto oświadcza i gwarantuje, że przesłane treści nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich oraz że nie spowodują uszczerbku na reputacji, honorze, przyzwoitości, uczciwości moralnej ani żadnej innej szkody majątkowej lub niemajątkowej wynikającej z drukowania zdjęć lub treści przesłanych przez Użytkownika.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie treści, poprawności ortograficznej i graficznej wgranych plików.
Po wybraniu pożądanych artykułów zostanie wyświetlona strona umożliwiająca przesłanie zamówienia, zawierająca podsumowanie całkowitych kosztów.

Niemniej jednak Strony uzgadniają, że bez uszczerbku dla momentu zawarcia ww. umowy przeniesienie własności Produktów z Pixartprinting na Użytkownika nastąpi wraz z ich dostarczeniem kurierowi, zgodnie z art. 8 poniżej.3. Płatność 

Klient może dokonać zakupów online i opłacić je kartą kredytową (Visa lub MasterCard), przez system PayPal lub Klarna, przelewem bankowym lub za pobraniem, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi procedury zakupu. 
Informacje niezbędne do dokonania płatności przekazane są, przy użyciu szyfrowanych protokołów, do instytucji płatności obsługującej płatności elektroniczne Pixartprinting, bez możliwości dostępu osób trzecich.
Płatność musi być dokonana z góry. Dopiero po otrzymaniu wpłaty i wgraniu prawidłowego pliku przez użytkownika rozpocznie się proces produkcji zamówionych artykułów.
Przy płatności przelewem bankowym proces produkcji rozpocznie się po zaksięgowaniu wpłaty, w związku z czym termin realizacji, obejmujący wydruk i przesyłkę, może opóźnić się o 2-3 dni. W tym przypadku konieczne jest również podanie numeru zamówienia w tytule przelewu w celu łatwej identyfikacji transakcji.
Przy płatności za pobraniem proces produkcyjny rozpoczyna się niezwłocznie po wgraniu prawidłowego pliku. Ten sposób płatności nie wpływa więc w żaden sposób na termin realizacji zamówienia. Faktura zostanie wystawiona w momencie wysyłki. Pixartprinting zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia tego sposobu płatności, wedle własnego uznania. W takim przypadku Pixartpriting niezwłocznie skontaktuje się z użytkownikiem w celu uzgodnienia sposobu płatności.
Faktura zostanie udostępniona klientowi na jego koncie użytkownika w odpowiednim dziale. Klient powinien zalogować się na swoje konto, wydrukować fakturę i przechowywać ją zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Odpowiedzialność użytkowników za wgrane treści

4.1 Wyłączną odpowiedzialność za wybór treści i obrazów do wydruku, jak również za uzyskanie wszelkich koniecznych upoważnień do ich wykorzystania, ponosi użytkownik. Pixartprinting nie przeprowadza weryfikacji przesłanych treści, a jedynie sprawdza pliki pod kątem wymagań technicznych oraz zgodności grafiki z danym rodzajem produktu.

4.2 Pixartprinting w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za nieupoważnione użycie obrazów przez użytkowników ani za jakiekolwiek inne związane z nim naruszenie praw osób trzecich.

Użytkownik jest jedyną stroną odpowiedzialną za wszelkie konsekwencje zamieszczania treści i obrazów na Stronie. W celu korzystania z treści zamieszczonych przez Użytkownika, oświadcza on, że zweryfikował, posiada i gwarantuje niezbędne zezwolenia, licencje, prawa i/lub upoważnienia w celu zamieszczania tych treści na Stronie i korzystania z nich w ramach zakres Usług, w tym reprodukcji w druku. Pixartprinting nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do takich treści, ich poufności, wykorzystania, publikacji i/lub rozpowszechniania.


Użytkownik zwalnia ponadto Pixartprinting z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich w związku z ewentualnym naruszeniem własności intelektualnej, szkodą na wizerunku, szkodami moralnymi i wszelkimi innymi szkodami majątkowymi i niemajątkowymi wynikającymi z wydruku obrazów i treści wgranych przez użytkownika. 

Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z podanymi na Stronie specyfikacjami technicznymi dotyczącymi składu i dozwolonego wykorzystania materiałów, z których wykonane są Produkty, oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność w tym zakresie, a tym samym zwalnia Pixartprinting z wszelkiej odpowiedzialności, w tym z tytułu szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych niewłaściwym lub niezgodnym ze specyfikacjami technicznymi wykorzystaniem Produktów przez samego Użytkownika lub osoby trzecie.
Pixartprinting w każdym razie zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub, gdy jest to konieczne, do anulowania zamówienia zawierającego treści uznawane za obraźliwe, propagujące przemoc lub w jakikolwiek inny sposób niezgodne z dobrymi obyczajami lub bezprawne.5. Automatyczna weryfikacja wgranych plików 

5.1 System Pixartprinting automatycznie weryfikuje pliki pod kątem prawidłowości formatu, wymiarów i rozdzielczości oraz obecności otwartych czcionek, sprawdza czcionki i konwertuje je na ścieżki, sprawdza obecność ewentualnych nadruków koloru białego i konwertuje kolory Pantone na najlepszy profil kolorystyczny w zależności od wybranego rodzaju druku (system nie informuje o wykryciu kolorów Pantone, ale zamienia je automatycznie na kolory CMYK). System weryfikacji nie przeprowadza żadnych kontroli pod kątem ewentualnych naruszeń praw osób trzecich.


5.2 W przypadku nieprawidłowości pliku system blokuje dane zamówienie. W takiej sytuacji użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o nieprawidłowości i prośbą o wgranie nowego pliku, co wiąże się z przesunięciem terminu dostawy.
Jeśli system nie wykryje żadnej nieprawidłowości, plik przesyłany jest bezpośrednio do produkcji.

6. Opcja weryfikacji plików przez grafika 

Użytkownik może zwrócić się do Pixartprinting, za dodatkową opłatą, z prośbą o sprawdzenie kompatybilności między specyfikacją pliku a wymaganym wydrukiem, w ramach opcji „Weryfikacji plików”.
Jeśli użytkownik decyduje się na skorzystanie z tej opcji, Pixartprinting sprawdza: prawidłowość grafiki warstw pliku, ścieżki kształtów, marginesy bezpieczeństwa, odległość elementów graficznych od krawędzi, orientację przedniej i tylnej strony, zgodność pliku .pdf z danym rodzajem magazynu i/lub katalogu (szerokość grzbietu, liczba stron, plik okładki), prawidłowy układ grafiki w przypadku wykonania łamu.
Weryfikacja wgranych plików przez grafika nie obejmuje jednak dokładnego sprawdzenia układu strony, ortografii ani ewentualnych błędów w położeniu zdjęć wewnątrz czasopism, katalogów i książek.

7. Opcja ponownego wydruku Free Reprint 

Opcja ponownego wydruku „Free Reprint” umożliwia użytkownikowi otrzymanie nowego wydruku w krótkim czasie i bez dodatkowych kosztów, jeśli podczas przygotowywania plików popełniono błąd lub otrzymany produkt nie spełnia oczekiwań użytkownika.
Opcja ponownego wydruku „Free Reprint” jest dostępna wyłącznie dla użytkowników zamieszkałych we Włoszech.
Aby móc skorzystać z opcji ponownego wydruku „Free Reprint”, należy wybrać ją na etapie tworzenia kosztorysu. Usługa jest płatna i obejmuje tylko jeden ponowny wydruk artykułu.
Ponowny wydruk „Free Reprint” można zamówić ze swojego konta użytkownika do godz. 18 trzeciego dnia roboczego po otrzymaniu produktu.
Aby móc skorzystać z opcji ponownego wydruku „Free Reprint” wystarczy przesłać nowy prawidłowy plik. Następnego dnia po zamówieniu ponownego wydruku „Free Reprint”, kurier wysłany przez Pixartprinting odbierze od użytkownika niezadowalający go produkt pod tym samym adresem, pod który został on dostarczony. Następnie Pixartprinting wydrukuje nowy plik o takich samych parametrach, jakie zostały wybrane przez użytkownika w zamówieniu (ilość, rodzaj materiału, czas dostawy itp.), bez dodatkowych kosztów w terminie 72 godzin od wgrania pliku. 

8. Czas i sposób dostawy 

Produkty zostaną dostarczone w terminie wybranym przez użytkownika podczas tworzenia kosztorysu. Podany termin dostawy jest terminem liczonym od dnia ukończenia zamówienia, tj. od dnia wgrania prawidłowego pliku i otrzymania potwierdzenia. Podane terminy dostawy obowiązują na większości terenu danego kraju. Dostawa na wyspy i obszary bardziej odległe może trwać co najmniej dwa dni dłużej.
Zamówienie uznawane jest za nieukończone do momentu wgrania pliku przez użytkownika i dokonania wpłaty. Jeśli użytkownik nie wgra pliku w terminie 15 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie jest anulowane, a ewentualna wpłata zwracana użytkownikowi.
Wysyłka i dostawa realizowane są w terminie wybranym przez użytkownika w kosztorysie pod warunkiem ukończenia zamówienia do godz. 18:00 tego samego dnia lub do godz. 10:00 w przypadku dostawy w 24 godziny. Pliki i wpłaty otrzymane po godz. 18:30/10:00 uznawane są za przesłane następnego dnia roboczego.
Dostawy na targi nie są realizowane. 
Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni 1.01, 6.01, 25.04, 1.05, 2.06, 15.08, 1.11, 8.12, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12 oraz poniedziałku wielkanocnego.
Pixartprinting nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z opóźnienia dostawy.

9. Prawo do odstąpienia od umowy i „rezygnacji” z zamówienia 

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni. Prawo to wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym: „klient lub osoba trzecia wyznaczona przez klienta, inna niż przewoźnik, wchodzi w fizyczne posiadanie towaru”. 
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient powinien poinformować Pixartprinting o swojej decyzji rozwiązania umowy przesyłając stosowne oświadczenie (listem tradycyjnym, faksem lub e-mailem).

Pixartprinting S.p.A. - Spółka zarządzana i kierowana przez Cimpress plc Via 1 Maggio, 8 30020 Quarto d'Altino VE Włochy Tel.: +39 0422 823301 support@pixartprinting.com 

Wspomniany wyżej termin uznaje się za zachowany, jeśli użytkownik przed upływem tego terminu prześle oświadczenie informujące o decyzji wykonania prawa do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
 
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży użytkownikowi zwracane są niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o decyzji wykonania prawa do odstąpienia od umowy, wszystkie płatności dokonane na rzecz Pixartprinting, w tym koszty przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru niestandardowego rodzaju dostawy). Płatności zostaną zwrócone w ten sam sposób, w jaki zostały dokonane, o ile użytkownik nie zaznaczy inaczej. W każdym przypadku użytkownik nie jest obciążany żadnymi kosztami wynikającymi ze zwrotu płatności. 
Użytkownik powinien odesłać lub dostarczyć towar Pixartprinting niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od daty przesłania oświadczenia o decyzji odstąpienia od umowy. W celu określenia, czy ww. termin 14 został zachowany, bierze się pod uwagę datę odesłania towaru przez użytkownika. Koszty zwrotu produktów leżą po stronie użytkownika. 

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy 

Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. od 52 do 58, dotyczące umów sprzedaży zawieranych na odległość lub poza lokalem handlowym, nie obowiązuje w następujących przypadkach: 
a) w przypadku umów o wykonanie usług po całkowitej realizacji usługi, jeżeli jej realizacja została rozpoczęta za wyraźnym upoważnieniem konsumenta i za jego zgodą na utratę prawa do odstąpienia od umowy po całkowitym wykonaniu umowy; 
b) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, których ceny uzależnione są od wahań rynku finansowego, na które sprzedawca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w trakcie okresu odstąpienia od umowy; 
c) w przypadku dostawy towarów na wymiar i personalizowanych; 
d) w przypadku dostawy towarów podlegających szybkiemu zniszczeniu lub zużyciu; 
e) w przypadku dostawy zamkniętych towarów, niepodlegających zwrotowi ze względów higienicznych lub związanych z ochroną zdrowia, które zostały otwarte przez konsumenta; 
f) w przypadku dostawy towarów, które ze względu na swoje właściwości, ulegają nierozłącznemu zmieszaniu z innymi towarami po ich dostarczeniu konsumentowi; 
g) w przypadku dostawy napojów alkoholowych, których cena została ustalona w momencie zawarcia umowy sprzedaży, ale których dostawa może nastąpić dopiero po upływie trzydziestu dni, przez co rzeczywista wartość może różnić się od ustalonej z powodu wahań rynku finansowego, na które sprzedawca nie ma wpływu; 
h) w przypadku umów dotyczących specjalnej prośby konsumenta o wizytę sprzedawcy w celu przeprowadzenia pilnych prac naprawczych lub konserwacyjnych. Jeśli podczas takiej wizyty sprzedawca świadczy dodatkowe usługi poza tymi objętymi wyraźnie prośbą konsumenta lub dostarcza dodatkowe towary poza częściami zamiennymi niezbędnymi do przeprowadzenia prac naprawczych lub konserwacyjnych, prawo do odstąpienia od umowy obowiązuje w odniesieniu do takich dodatkowych usług i towarów; 
i) w przypadku dostawy zamkniętych nośników audio lub wideo lub zamkniętego oprogramowania, jeżeli towary te zostały otwarte przez użytkownika;
l) w przypadku dostawy gazet, czasopism i magazynów, z wyjątkiem umów o prenumeratę takich publikacji; 
m) w przypadku umów zawartych w ramach licytacji publicznej; 
n) w przypadku dostawy lokali niemieszkalnych, transportu towarów, usług najmu pojazdów, usług cateringowych lub usług dotyczących czasu wolnego, jeżeli umowa przewiduje określony termin lub okres realizacji usługi; 
o) w przypadku dostawy treści cyfrowych za pośrednictwem nośników niematerialnych, jeżeli realizacja dostawy została rozpoczęta za wyraźnym upoważnieniem konsumenta i za jego zgodą na utratę prawa do odstąpienia od umowy.

10. Zwolnienie z odpowiedzialności — wady produktów

Pixartprinting nie ponosi odpowiedzialności względem użytkowników za jakiekolwiek szkody, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, wynikające z ewentualnych błędów, jakiegokolwiek rodzaju, w druku pliku przesłanego przez klienta, z wyjątkiem przypadków umyślnej lub poważnie zawinionej szkody.
W przypadku błędów w druku niewynikających z winy użytkownika lub w przypadku dostawy uszkodzonego towaru spółka Pixartprinting zobowiązana jest wyłącznie do jednorazowego ponownego wydruku produktu.
Użytkownik zobowiązany jest do dokładnego skontrolowania towaru przy odbiorze. Ewentualne wady dostarczonego towaru, błędy w druku lub uszkodzenie opakowania niewynikające z winy użytkownika powinny być niezwłocznie zgłaszane kurierowi lub obsłudze klienta. W takiej sytuacji przy podpisie na pokwitowaniu odbioru należy zamieścić swoje zastrzeżenia dotyczące towaru. 
Użytkownik musi przesłać zgłoszenie w terminie 8 dni od otrzymania towaru, załączając do niego dokumentację fotograficzną (jeśli jest wymagana).
Pixartprinting zazwyczaj odpowiada na otrzymane zgłoszenia w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin.11. Obowiązujące prawo i właściwy sąd 

Niniejsze ogólne warunki podlegają przepisom prawa włoskiego.
W przypadku zamówień złożonych przez podmioty niekwalifikujące się do kategorii „konsumentów” wszelkie ewentualne spory wynikające z interpretacji i/lub zastosowania niniejszych warunków będą rozpatrywane wyłącznie przez Sąd w Wenecji.

Wer. 7 - 01.07.2022 r.
Postanowienia „Ogólnych warunków sprzedaży” nie mają mocy wstecznej względem daty danej wersji.

Ładujemy produkty do koszyka
Art.

Cześć! W Twoim koszyku znajdują się wcześniej dodane produkty. Co chcesz zrobić?

Produkty zostały pomyślnie załadowane! Daty dostawy zostały zaktualizowane Przejdź do koszyka