Star

WYMAGANIA


ROCZNA LICZBA ZAMÓWIEŃ
ROCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIEŃ

For the 2023 programme, customers will be eligible for the Star level if they place a minimum of 20 orders between 01/01/2022 and 31/12/2022 with a total value of over €10,000 (excluding cancelled orders and tax).

WYJĄTKOWE KORZYŚCI


Premium Support

- Priorytetowa telefoniczna lub e-mailowa obsługa klienta — korzystając z osobistego kodu, klient łączy się z operatorem mówiącym w jego języku i szybko uzyskuje odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości
- Call me now – wyjątkowa usługa umożliwiająca zamówienie oddzwonienia na wybrany numer

Promocje

1 promocja w miesiącu na 5 zamówień 1 produktu.

Premiery

co miesiąc będziesz otrzymywać informacje o nowych produktach i dodatkowych formatach przed oficjalną premierą na stronie internetowej;

Produkty

co trzy miesiące otrzymasz zniżkę w wysokości 90% na wzorniki z darmową dostawą:

1 egzemplarz wzornika opakowań
1 egzemplarz wzornika shopping bags
1 egz. wzornika banerów reklamowych
1 egz. wzornika samoprzylepnej folii PVC
1 egz. wzornika etykiet i naklejek
1 egz. wzornika wizytówek
1 egz. wzornika kolorów do etykiet i naklejek
1 egz. wzornika kolorów do małych formatów
1 egz. wzornika kolorów do materiałów sztywnych
1 egz. wzornika kolorów do banerów i siatek
1 egz. wzornika kolorów do samoprzylepnej folii PVC
1 egz. wzornika kolorów do tkanin

Red Giant

WYMAGANIA


ROCZNA LICZBA ZAMÓWIEŃ
ROCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIEŃ

For the 2023 programme, customers will be eligible for the Red Giant level if they place a minimum of 20 orders between 01/01/2022 and 31/12/2022 with a total value of over €30,000 (excluding cancelled orders and tax).

WYJĄTKOWE KORZYŚCI


Premium Support

- Priorytetowa telefoniczna lub e-mailowa obsługa klienta — korzystając z osobistego kodu, klient łączy się z operatorem mówiącym w jego języku i szybko uzyskuje odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości
- Call me now – wyjątkowa usługa umożliwiająca zamówienie oddzwonienia na wybrany numer

Promocje

2 promocje w miesiącu na 5 zamówień każdego z 2 określonych produktów.

Premiery

co miesiąc będziesz otrzymywać informacje o nowych produktach i dodatkowych formatach przed oficjalną premierą na stronie internetowej;

Produkty

co trzy miesiące otrzymasz zniżkę w wysokości 90% na wzorniki z darmową dostawą:

3 egzemplarze wzornika opakowań
3 egzemplarze wzornika shopping bags
3 egz. wzornika banerów reklamowych
3 egz. wzornika samoprzylepnej folii PVC
3 egz. wzornika etykiet i naklejek
3 egz. wzornika wizytówek
3 egz. wzornika kolorów do etykiet i naklejek
3 egz. wzornika kolorów do małych formatów
3 egz. wzornika kolorów do materiałów sztywnych
3 egz. wzornika kolorów do banerów i siatek
3 egz. wzornika kolorów do samoprzylepnej folii PVC
3 egz. wzornika kolorów do tkanin

Supernova

WYMAGANIA


ROCZNA LICZBA ZAMÓWIEŃ
ROCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIEŃ

For the 2023 programme, customers will be eligible for the Supernova level if they place a minimum of 20 orders between 01/01/2022 and 31/12/2022 with a total value of over €50,000 (excluding cancelled orders and tax).

WYJĄTKOWE KORZYŚCI


Premium Support

- Priorytetowa telefoniczna lub e-mailowa obsługa klienta — korzystając z osobistego kodu, klient łączy się z operatorem mówiącym w jego języku i szybko uzyskuje odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości
- Call me now – wyjątkowa usługa umożliwiająca zamówienie oddzwonienia na wybrany numer

Promocje

2 promocje w miesiącu na maksymalnie 10 zamówień 2 określonych produktów.

Premiery

co miesiąc będziesz otrzymywać informacje o nowych produktach i dodatkowych formatach przed oficjalną premierą na stronie internetowej;

Produkty

co trzy miesiące otrzymasz zniżkę w wysokości 90% na wzorniki z darmową dostawą:

5 egzemplarze wzornika opakowań
5 egzemplarze wzornika shopping bags
5 egz. wzornika banerów reklamowych
5 egz. wzornika samoprzylepnej folii PVC
5 egz. wzornika etykiet i naklejek
3 egz. wzornika wizytówek
5 egz. wzornika kolorów do etykiet i naklejek
5 egz. wzornika kolorów do małych formatów
5 egz. wzornika kolorów do materiałów sztywnych
5 egz. wzornika kolorów do banerów i siatek
5 egz. wzornika kolorów do samoprzylepnej folii PVC
5 egz. wzornika kolorów do tkanin

Ogólne warunki

A. DEFINICJE

„Aktywny członek”
Klient, który spełnia wymogi niezbędne do zakwalifikowania się do jednego z poziomów STARWAY.

„Nieaktywny członek”
Klient, który nie spełnia już wymogów niezbędnych do zakwalifikowania się do jednego z poziomów STARWAY.

„Roczne członkostwo”
Okres, w którym Klient może korzystać z programu, trwający od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Pod koniec każdego roku poziom członkostwa aktywnego członka jest zmieniany lub potwierdzany na kolejny rok.

„Klient”
Jakakolwiek spółka, firma, stowarzyszenie, osoba samozatrudniona lub osoba prywatna, która zarejestrowała się na stronie Pixartprinting i dokonana na niej zakupów.

B. PRZEDMIOT PROGRAMU STARWAY

STARWAY jest programem zarezerwowanym dla Klientów Pixartprinting S.p.A., A Cimpress company („Pixartprinting”), którzy spełniają opisane poniżej wymogi niezbędne do zakwalifikowania się do jednego z poziomów członkostwa.

Uczestnictwo w programie STARWAY, umożliwiające korzystanie z szeregu specjalnych usług i promocji, jest całkowicie bezpłatne.

C. KRYTERIA I CZAS CZŁONKOSTWA

Członkostwo w programie STARWAY przyznawane jest bezpośrednio przez Pixartprinting.

W chwili przyznania członkostwa Klienci przydzielani są do jednego z trzech poziomów przewidzianych w programie STARWAY: (i) Star, (ii) Red Giant i (iii) Supernova.

Otrzymują tym samym status aktywnego członka i roczne członkostwo w programie. Przyjęcie do programu zostanie potwierdzone w wiadomości e-mail. Aby aktywować swoje członkostwo w programie STARWAY należy je potwierdzić zgodnie z instrukcjami przesłanymi w wiadomości. Następnie Pixartprinting przesyła zestaw powitalny składający się z listu, broszury z informacjami na temat programu STARWAY, upominku kolekcjonerskiego i karty członka z indywidualnym numerem Klienta i datą ważności.

Karta członkowska jest ważna do końca bieżącego roku i nie może być przekazywana innym osobom — może być używana wyłącznie przez aktywnego członka, któremu została przydzielona.

Karty członkowskie są wyłączną własnością Pixartprinting. Niewłaściwe wykorzystanie karty lub korzyści przyznanych w ramach programu STARWAY powoduje natychmiastowe wypowiedzenie lub zawieszenie członkostwa w programie z wynikającym z niego cofnięciem udzielonych korzyści, wedle uznania Pixartprinting.

Nie ma możliwości uzyskania grupowego członkostwa w programie. Każde członkostwo przyznawane jest indywidualnie danemu klientowi i powiązane z osobistym kodem klienta.

Członkostwo w programie STARWAY jest ważne przez okres maksymalnie 12 miesięcy. Możliwość odnowienia członkostwa na kolejny rok jest określana przez Pixartprinting na początku każdego roku kalendarzowego.

Aktywni członkowie, którzy chcą zakończyć swój udział w programie STARWAY powinni wysłać stosowne zawiadomienie e-mailem na adres Pixartprinting [support@pixartprinting.com]. Wraz z rezygnacją z członkostwa użytkownik traci wszystkie korzyści nabyte w ramach programu STARWAY.

Pixartprinting ma prawo do cofnięcia członkostwa w programie STARWAY w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez uczestnika programu, a także w przypadku jakiegokolwiek innego zachowania uznanego za niestosowne lub oszukańcze. Cofnięcie członkostwa wiąże się z utratą statusu aktywnego członka. Ponadto, w przypadku cofnięcia członkostwa w programie STARWAY wszystkie korzyści przydzielone w ramach programu zostają natychmiastowo unieważnione.

D. POZIOMY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO STARWAY

W programie STARWAY wyróżnia się trzy poziomy członkostwa: (i) Star, (ii) Red Giant i (iii) Supernova.

Star jest pierwszym, podstawowym poziomem, Red Giant — drugim, a Supernova — trzecim, najwyższym poziomem członkostwa w programie.

Przynależność do jednego z trzech poziomów członkostwa uzależniona jest od liczby zamówień założonych w ciągu roku oraz od „rocznej wartości zamówień” (nieuwzględniającej kwoty anulowanych zamówień oraz należnych podatków). Przydzielenie do jednego z trzech poziomów członkostwa w programie STARWAY opiera się na następujących kryteriach:

Tabela podsumowująca:

PoziomRoczna liczba zamówieńRoczna wartość zamówień*
Star 20 10 000 euro
Red Giant 20 30 000 euro
Supernova 20 50 000 euro


Opis:
Star
Do tej kategorii kwalifikują się Klienci, którzy w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. złożyli co najmniej 20 zamówień na łączną kwotę przekraczającą 10 000 euro (bez uwzględniania kwoty anulowanych zamówień oraz należnych podatków).
Aby móc wziąć udział w programie należy spełnić oba podane wymogi.

Red Giant
Do tej kategorii kwalifikują się Klienci, którzy w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. złożyli co najmniej 20 zamówień na łączną kwotę przekraczającą 30 000 euro (bez uwzględniania kwoty anulowanych zamówień oraz należnych podatków).
Aby móc wziąć udział w programie należy spełnić oba podane wymogi.

Supernova
Do tej kategorii kwalifikują się Klienci, którzy w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. złożyli co najmniej 20 zamówień na łączną kwotę przekraczającą 50 000 euro (bez uwzględniania kwoty anulowanych zamówień oraz należnych podatków).
Aby móc wziąć udział w programie należy spełnić oba podane wymogi.

Podany przedział czasowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, tj. okresem od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego przyjęcie do programu. W 2023 roku bierze się pod uwagę zamówienia złożone od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

„Roczna wartość zamówień” obliczana jest bez uwzględniania artykułów anulowanych (takich, które nie zostały opłacone) oraz wszystkich artykułów, które nie zostały wysłane, jak również wszelkich należnych podatków (VAT).

Po przyznaniu statusu aktywnego członka i przydzieleniu do jednego z trzech poziomów członkostwa opisanych w powyższej tabeli aktywowane są wszystkie korzyści powiązane z danym poziomem programu STARWAY.

Każdego roku, w pierwszych dniach stycznia, Pixartprinting przesyła członkom informację na temat ich statusu na kolejny rok („witamy”, „potwierdzenie/odnowienie”, „zmiana na wyższy/niższy poziom” lub „cofnięcie członkostwa w programie”) na podstawie danych z poprzedniego roku kalendarzowego.


Poziom członkostwa w programie STARWAY obowiązuje do końca roku kalendarzowego (31 grudnia), w którym został przydzielony.

Co roku Pixartprinting aktualizuje status członkostwa aktywnych członków, potwierdzając ich uczestnictwo w programie na tym samym poziomie, zmieniając poziom na wyższy lub niższy lub wycofując uczestników z programu.

Pixartprinting zastrzega sobie prawo do zmiany kryteriów przydzielania członków do poszczególnych poziomów w dowolnym momencie.

Wszystkie profile członków programu, zarówno tych aktywnych, jak i nieaktywnych, aktualizowane są na początku każdego roku kalendarzowego. Nowe karty członkowskie zostaną wydane w terminie 4-6 tygodni po otrzymaniu przez uczestników zawiadomienia o potwierdzeniu statusu członka lub zmianie poziomu.

E. KORZYŚCI DLA AKTYWNYCH CZŁONKÓW

Aktywni członkowie „Star”, „Red Giant” i „Supernova” mogą korzystać z wyjątkowych promocji i specjalnych usług programu STARWAY, niezależnie od narodowości.

Pixartprinting będzie informować członków o aktualnych promocjach co miesiąc w specjalnej wiadomości e-mail oraz na swojej stronie internetowej w odpowiedniej zakładce poświęconej programowi STARWAY.

Dla aktywnych członków zarezerwowane są następujące specjalne usługi:
· obsługa klienta „UserHub”. To ekskluzywna usługa Biura Obsługi Klienta Pixartprinting SpA, korzystając z osobistego kodu, klient może połączyć się bezpośrednio się z operatorem mówiącym w jego języku i bez zbędnej zwłoki uzyskać odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości.

· usługa informowania o nowych produktach Pixartprinting oraz dodatkowych formatach przed oficjalną premierą na stronie internetowej.

· Comiesięczna promocja obowiązująca na określoną liczbę danych produktów z możliwością zamówienia różnych wersji jednego produktu. Zniżka zostanie zastosowana bezpośrednio podczas tworzenia kosztorysu przez zalogowanych aktywnych członków programu.

· zniżka na wzorniki — co trzy miesiące aktywni członkowie otrzymują możliwość zamówienia wzorników ze zniżką w wysokości 90% i bez kosztów wysyłki

PoziomStarRed GiantSupernova
UserHub
(Indywidualna pomoc telefoniczna i mailowa)
Tak Tak Tak
Informacje o nowościach przed premierą Tak Tak Tak
Promocje Liczba produktów: 1

Liczba wersji: 5 dla każdego produktu
Liczba produktów: 2
Liczba wersji: 5 dla każdego produktu
Liczba produktów: 2
Liczba wersji: 10 dla każdego produktu
Wzornik opakowań (1 €) 1 egzemplarz co 3 miesiące 3 egzemplarze co 3 miesiące 5 egzemplarzy co 3 miesiące
Wzornik shopping bag (1 €) 1 egzemplarz co 3 miesiące 3 egzemplarze co 3 miesiące 5 egzemplarzy co 3 miesiące
Wzornik banerów reklamowych (1 €) 1 egzemplarz co 3 miesiące 3 egzemplarze co 3 miesiące 5 egzemplarzy co 3 miesiące
Wzornik samoprzylepnej folii PVC (1 €) 1 egzemplarz co 3 miesiące 3 egzemplarze co 3 miesiące 5 egzemplarzy co 3 miesiące
Wzornik etykiet i naklejek (1 €) 1 egzemplarz co 3 miesiące 3 egzemplarze co 3 miesiące 5 egzemplarzy co 3 miesiące
Wzornik wizytówek (1 €) 1 egzemplarz co 3 miesiące 3 egzemplarze co 3 miesiące 5 egzemplarzy co 3 miesiące
Wzornik kolorów do etykiet i naklejek (1 €) 1 egzemplarz co 3 miesiące 3 egzemplarze co 3 miesiące 5 egzemplarzy co 3 miesiące
Wzornik kolorów do małych formatów (1 €) 1 egzemplarz co 3 miesiące 3 egzemplarze co 3 miesiące 5 egzemplarzy co 3 miesiące
Wzornik kolorów do materiałów sztywnych (1 €) 1 egzemplarz co 3 miesiące 3 egzemplarze co 3 miesiące 5 egzemplarzy co 3 miesiące
Wzornik kolorów do banerów i siatek (1 €) 1 egzemplarz co 3 miesiące 3 egzemplarze co 3 miesiące 5 egzemplarzy co 3 miesiące
Wzornik kolorów do samoprzylepnej folii PVC (1 €) 1 egzemplarz co 3 miesiące 3 egzemplarze co 3 miesiące 5 egzemplarzy co 3 miesiące
Wzornik kolorów do tkanin (1 €) 1 egzemplarz co 3 miesiące 3 egzemplarze co 3 miesiące 5 egzemplarzy co 3 miesiące

F. ZMIANY W PROGRAMIE STARWAY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie usługi i promocje STARWAY są oferowane przez Pixartprinting S.p.A., A Cimpress company zgodnie z przesyłanymi wiadomościami oraz postanowieniami Regulaminu dostępnego w dziale STARWAY na stronie internetowej Pixartprinting.

Pixartprinting zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji programu STARWAY, wymogów uczestnictwa, powiązanych korzyści, promocji i innych aspektów programu opisanych w niniejszym Regulaminie, jak również przerwania programu STARWAY w dowolnym momencie, z uwagi na to, że program jest całkowicie bezpłatny, ma charakter promocyjny i nie stanowi przedmiotu umów dotyczących poszczególnych zamówień ani stosunku umownego pomiędzy Pixartprinting i Klientem.

Pixartprinting zobowiązuje się do informowania aktywnych członków o wszelkich istotnych zmianach wprowadzonych w programie STARWAY i w Regulaminie. Aktywni członkowie powinni zapoznać się z takimi zmianami poprzez bezpośredni wgląd w Regulamin programu STARWAY dostępny na stronie internetowej. Pozostanie aktywnego członka w programie STARWAY po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem.

Usługi i promocje oferowane w ramach programu STARWAY nie łączą się z innymi trwającymi promocjami. W przypadku dwóch jednoczesnych promocji stosowana jest zawsze ta bardziej korzystna dla Klienta.

Korzyści i promocje związane z programem STARWAY nie podlegają negocjacji, nie mogą być zamienione na gotówkę lub bony zniżkowe, ani przekazane osobom trzecim.

Pixartprinting nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody wynikające z jakiejkolwiek prognozy lub zmiany postanowień programu STARWAY, z wyjątkiem umyślnego lub poważnie zawinionego spowodowania szkody.

W przypadku niezgodności włoskiej wersji niniejszego Regulaminu z jakąkolwiek inną wersją językową, wiążąca jest zawsze wersja włoska.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących programu STARWAY aktywny członek może skontaktować się z obsługą klienta Pixartprinting, podając swój numer klienta.

Niniejsze ogólne warunki podlegają przepisom prawa włoskiego.

W przypadku zamówień złożonych przez podmioty niekwalifikujące się do kategorii „konsumentów” wszelkie ewentualne spory wynikające z interpretacji i/lub zastosowania niniejszych warunków będą rozpatrywane wyłącznie przez Sąd w Wenecji.

FAQ

PIXARTPRO

What is a PIXARTPRO voucher?

A PIXARTPRO voucher is a voucher awarded to you on the first day of every month if you exceed one of four monthly spend thresholds.

HOW PIXARTPRO VOUCHERS ARE GENERATED

How are PIXARTPRO vouchers generated?

On the last day of each month, the final monthly spend will be calculated, and (assuming the total is above the lowest minimum threshold) a PIXARTPRO voucher will be generated. The monthly spend is calculated from the total spent on print jobs that have been paid for and dispatched with a delivery date set for within the same month, excluding any discounts or other vouchers, VAT and postage and packaging.

For example, to calculate the monthly spend for May, which will be used to generate a PIXARTPRO voucher to use in June, only the total amount spent on print jobs that have been paid for and dispatched with a delivery date before the end of May will be considered, excluding discounts or other vouchers, VAT and postage and packing.

When you reach a certain monthly spend threshold and thereby earn a PIXARTPRO voucher, it fully replaces the PIXARTPRO vouchers earned for lower monthly spend thresholds. Customers do not also accumulate the vouchers for previous thresholds upon reaching the intermediate thresholds and the highest threshold. Reaching a threshold leads to the award of a set monthly voucher that effectively replaces the vouchers from the thresholds below.

Can totals accrued on different accounts be combined to obtain a PIXARTPRO voucher?

No, totals accrued on different accounts cannot be combined, even if they belong to the same person or company. PIXARTPRO will only be active on the account you use for the Starway programme.

Where can I check how much I have accrued during the month towards receiving a PIXARTPRO voucher?

In the PIXARTPRO section of the My Account area you can check the current total and total for jobs in progress at any time. The current total displays the total net amount spent (excluding discounts or vouchers, VAT, postage and packaging) on print jobs that have been dispatched with a delivery date that falls in the current month. Your voucher will be generated based on this total if you reach the required threshold. The total for jobs in progress displays the sum of the net totals (excluding discounts or vouchers, VAT, postage and packaging) for print jobs that have not yet been dispatched with a delivery date in the current month. Remember that the current total is used to calculate your vouchers – it is therefore important that you proceed to payment and upload a print-ready file so your print jobs can be printed and dispatched before the end of the month!

Where can I see the scheduled delivery date for an order?

Before ordering

When choosing your product, and before adding it to your basket, you have the option of choosing the estimated delivery date.

Once you have added the product to your basket, and before confirming the order, the summary shows the estimated delivery date for each print job.

After ordering

Once you have uploaded your file and paid, you can see the scheduled delivery date for each print job next to the status of the file by clicking on the order number in the My Orders section of the My Account area.

How can I check whether the item has been dispatched?

Pixartprinting will send you an email when each item is dispatched. You can also check whether your print job has been dispatched in the My Orders section of the My Account area.

What happens if I place the order today (e.g. 28th March) but the products are scheduled to be delivered the following month (e.g. 2nd April)?

Say an order is placed on 28th March containing two print jobs: one with a delivery date set for 30th March, and the other for 2nd April. In this case the first print job, if dispatched as scheduled, will go towards the PIXARTPRO voucher to use during April (assuming at least the first threshold has been reached), while the second print job will go towards the voucher to use during May (because the delivery date is set for April).

USING THE PIXARTPRO VOUCHER

Does the PIXARTPRO voucher have an expiry date? If so, when is it?

Each PIXARTPRO voucher is valid for one month and expires at the end of the month in which it is generated.

For example, a PIXARTPRO voucher awarded on 1st April will expire on 30th April.

Where can I see how much my PIXARTPRO voucher is worth and a summary of my transactions?

You can look back at all transactions connected to your PIXARTPRO voucher and check the amount received that month in the PIXARTPRO section of the My Account area.

Can I decide not to use the PIXARTPRO voucher?

When placing an order, you can decide not to use your PIXARTPRO voucher at all, and save it for a future order. However, make sure you use it in the month it was generated, before it expires.

Can I decide to use my PIXARTPRO voucher only on certain items in an order?

No, the voucher is applied to the entire order. If you decide to use a voucher on an order, you must use it for all print jobs within that order. It will be automatically divided between all of the items. Remember that in all cases the minimum cost of each print job is €1.

Can I use the PIXARTPRO voucher in conjunction with a promotion?

Yes, you can use a PIXARTPRO voucher on an order that contains items on special offer.

I have recently changed VAT number and had PIXARTPRO credit on my other account, can I transfer it to my new account?

Amounts accrued on different accounts cannot be combined or transferred, even if they belong to the same person or company.

Warunki udziału w programie

What is the STARWAY programme?
STARWAY is a loyalty programme that rewards Pixartprinting customers with offers, exclusive benefits and special access to our customer care service. For terms of entry, see the STARWAY Membership section of the FAQ, or visit the Terms & Conditions section for further information.

How do I become a member of STARWAY?

Joining the 2023 programme is easy: membership is granted to all customers that place at least 20 orders and spend at least €10,000 on their purchases between 01/01/2022 and 31/12/2022.
How can I check if I have been granted STARWAY membership?

To find out if you have been enrolled onto the programme, simply check your inbox for any emails from Pixartprinting containing your unique codes to access the various services and information on how to use them.

Can I have more than one membership assigned onto the same STARWAY programme account?
STARWAY membership is assigned individually and based on a single account. You therefore cannot have more than one membership.
Can I share by STARWAY perks and benefits with others?
Participation in the programme is on a strictly personal basis, and accounts cannot be shared with other customers.

Does the programme have an expiry date?

The programme expires on 31 December each year.
Can I withdraw from the STARWAY programme?
If for any reason you wish to end your participation in the programme early, Pixartprinting will be happy to cancel all the special benefits and promotions you receive.
For further details, see the programme's Terms and Conditions.

Członkostwo STARWAY

How is the STARWAY program structured?
There are 3 levels of membership - Star, Red Giant and Supernova.
Star is the first level, and the programme's entry level; Red Giant is the second level, and Supernova is the third and highest level. Customers are assigned a membership level based on the programme requirements they reach.
What are the requirements to join one of the three levels of the programme?

The requirements for each level are as follows:

- Star: Clients who made a minimum of 20 orders with a value greater than 10 000 euro (net value excluding cancelled orders and applicable taxes) between 01/01/2022 and 31/12/2022. Both conditions must be satisfied.

- Red Giant: Clients who made a minimum of 20 orders with a value greater than 30 000 euro (net value excluding cancelled orders and applicable taxes) between 01/01/2022 and 31/12/2022. Both conditions must be satisfied.

- Supernova: Clients who made a minimum of 20 orders with a value greater than 50 000 euro (net value excluding cancelled orders and applicable taxes) between 01/01/2022 and 31/12/2022. Both conditions must be satisfied.

Table Summary:

LevelAnnual OrdersAnnual value of orders
Star2010 000 euro
Red Giant2030 000 euro
Supernova2050 000 euro

Kiedy zaczyna się i kończy program STARWAY?

In 2022, the STARWAY programme begins on 14 January and ends on 31 December. The terms and conditions for taking part in 2023 will be revised at the end of 2022.

Can I join the STARWAY programme of my own accord?

Membership can only be granted by Pixartprinting, based on set requirements. Membership will only be granted to those who meet the requirements set out in the Terms & Conditions. All members will be notified by email by the end of January 2022, when the programme begins.

Can membership be granted at any time during the year?

No. On 31 December each year we check whether customers have met the programme's requirements, and all new and returning members are then confirmed for the following year.

How can I check the membership level online?

Log in to your account on the website: your membership level is displayed there.

How do I recover my username and password?

To recover your login details, click LOGIN > RECOVER PASSWORD and enter the email address you used for registration. Within a few minutes you will receive an email with the requested information. If you don't receive it, make sure it hasn't ended up in your junk email folder.

When does my membership of a certain STARWAY programme level expire?

Star, Red Giant or Supernova memberships are valid from the date the level is assigned until the end of the current year.

Jak często będę otrzymywał aktualności dotyczące programu?
Raz w miesiącu otrzymasz wiadomość informującą o zarezerwowanych dla Ciebie promocjach, wraz z podsumowaniem specjalnych korzyści związanych z Twoim poziomem członkostwa w programie.
How can I benefit from the promotions dedicated to my STARWAY membership level?

Special deals will be communicated monthly by email and published on the STARWAY section of the website.
You will receive an activation code that allows you to benefit from our personalised, priority customer care service (UserHub). Promotions are only active once you have logged in to your account.

What is the Premium Support?

Premium Support is an exclusive Pixartprinting customer care service. Armed with a unique code, a dedicated telephone number and an operator who speaks your language, you will have all of Pixartprinting’s customer care facilities at your disposal, and with shorter waiting times.
You can also request a callback using the CALL ME NOW function, available by logging in to your account.

What is CALL ME NOW?

It's an exclusive service, one of the benefits of UserHub customer care: one of our dedicated operators will call you back very quickly. When you log in to your account on the Pixartprinting website, you will see a page dedicated to the service, where you can enter your telephone number of choice.

How do I use the priority telephone support?

You will receive an email with a dedicated UserHub number to dial, together with a unique code to be entered during the call. A dedicated operator who speaks your language will deal with you immediately.

How do I use the priority email assistance?

Simply send us an email using the email address you used to register. You will then be given priority status by our customer care team.

Usługi i promocje

Which promotions are available for the Star Level?
The Star membership level has one monthly promotion on one product, to be used for up to five print jobs.

Which services are available for Star members?

The following services are available for Star members:

1. UserHub, our dedicated telephone and email service, is an exclusive customer care service. You will be given a personal code and will receive a quick response to any queries from an operator who speaks your language.
The Call Me Now function allows you to request a callback on a number of your choice, simply by logging into your account.

2. Every month you will receive advance previews of all new products and formats due to be launched on the website.

Which promotions are available for the Red Giant Level?

The Red Giant membership level has two monthly promotions on two products, to be used for up to five print jobs each.

Which services are available for the Red Giant Level?

The following services are available for Red Giant members:

1. UserHub, our dedicated telephone and email service is an exclusive customer care service. You will be given a personal code and will receive a quick response to any queries from an operator who speaks your language.
The Call Me Now function allows you to request a callback on a number of your choice, simply by logging into your account.

2. Every month you will receive advance previews of all new products and formats due to be launched on the website.

Which promotions are available for the Supernova Level?

The Supernova membership level has two monthly promotions on two products, to be used for up to ten print jobs each.

Which services are available for the Supernova Level?

The following services are available for Supernova members:

1. UserHub, our dedicated telephone and email service is an exclusive customer care service. You will be given a personal code and will receive a quick response to any queries from an operator who speaks your language.
The Call Me Now function allows you to request a callback on a number of your choice, simply by logging into your account.

2. Every month you will receive advance previews of all new products and formats due to be launched on the website.

Starway is our loyalty programme, designed to reward our best customers, people who depend on the quality of our printing service to fulfill their creative ambitions and business objectives.
PIXARTPRO
We'll give you cash back on what you spend every month.
It's simple! Spend at least €1 over the course of a month and we'll reward you with a voucher to use the following month.
2,5%
VOUCHER
if you spend
1 - 499,99 €
5%
VOUCHER
if you spend
500 - 1.499,99 €
7,5%
VOUCHER
if you spend
1.500 - 4.999,99 €
10%
if you spend
5.000 € +
MORE DETAILS >
BENEFITS
We support you with a dedicated and exclusive range of services and promotions designed to help your business grow.
pixartpro
PIXARTPRO
Automatic access to PixartPro: every month, we give you cash back
assistenza
PREMIUM SUPPORT
Jump straight to the front of the queue for all our customer care services.
call_me
CALL ME NOW
Request an instant callback from one of our dedicated customer care operators.
promozioni
DEDICATED PROMOTIONS
Exclusive promotions on our products every month.
opportunita
ALL OUR
SAMPLE PACKS

Always available to you for just 1€ on our website.
anteprime
SPECIAL PREVIEWS
Get sneak previews of new arrivals in our catalogue before anyone else.
LEVELS
Starway comprises three levels. Find out how to reach them.
Star
STAR
Annual spend
At least 10.000€

Number of orders per year
At least 20
MORE DETAILS >
Red Giant
RED GIANT
Annual spend
At least 30.000€

Number of orders per year
At least 20
MORE DETAILS >
Supernova
SUPERNOVA
Annual spend
At least 50.000€

Number of orders per year
At least 20
MORE DETAILS >
COMPARISON

Wymagania

StarRed GiantSupernova
Roczna liczba zamówień > 20 > 20 > 20
Roczna wartość zamówień > 10 000 € > 30 000 € > 50 000 €


Wyjątkowe korzyści

StarRed GiantSupernova
Comiesięczne promocje 1 produkt
x 5 artykułów
2 produkty
x 5 artykułów każdy
2 produkty
x 10 artykułów każdy
Wzorniki
materiałów i kolorów
1 egzemplarz
co 3 miesiące zniżka 90%
3 egzemplarze
co 3 miesiące zniżka 90%
5 egzemplarze 
co 3 miesiące zniżka 90%
Premium Support
Nowości
Ogólne warunki >
FAQ >