Star

“Wspaniałe ciało niebieskie świecące własnym światłem, wytwarzające ogromną energię oświetlającą niebiosa”

WYMAGANIA


ROCZNA LICZBA ZAMÓWIEŃ
ROCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIEŃ

Do tej kategorii należą klienci, którzy w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. dokonali zakupów na kwotę przekraczająca 10 000 euro, składając co najmniej 20 zamówień (anulowane zamówienia oraz podatek nie są brane pod uwagę).

WYJĄTKOWE KORZYŚCI


USERHUB

- Priorytetowa telefoniczna lub e-mailowa obsługa klienta — korzystając z osobistego kodu, klient łączy się z operatorem mówiącym w jego języku i szybko uzyskuje odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości
- Call me now – wyjątkowa usługa umożliwiająca zamówienie oddzwonienia na wybrany numer

Promocje

1 promocja w miesiącu na 5 zamówień 1 produktu.

Premiery

co miesiąc będziesz otrzymywać informacje o nowych produktach i dodatkowych formatach przed oficjalną premierą na stronie internetowej;

Produkty

co trzy miesiące otrzymasz zniżkę w wysokości 90% na wzorniki z darmową dostawą:

1 egzemplarz wzornika opakowań
1 egzemplarz wzornika do małych formatów
1 egzemplarz wzornika do dużych formatów
1 egzemplarz wzornika shopping bags
1 egzemplarz wzornika kolorów do druku małoformatowego
1 egzemplarz wzornika kolorów do druku na materiałach sztywnych
1 egzemplarz wzornika Roll to Roll

Red Giant

“Gwiazda, która powiększa się aż do osiągnięcia nowej równowagi — oto czerwony olbrzym.”

WYMAGANIA


ROCZNA LICZBA ZAMÓWIEŃ
ROCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIEŃ

Do tej kategorii należą klienci, którzy w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. dokonali zakupów na kwotę przekraczająca 30 000 euro, składając co najmniej 20 zamówień (anulowane zamówienia oraz podatek nie są brane pod uwagę).

WYJĄTKOWE KORZYŚCI


USERHUB

- Priorytetowa telefoniczna lub e-mailowa obsługa klienta — korzystając z osobistego kodu, klient łączy się z operatorem mówiącym w jego języku i szybko uzyskuje odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości
- Call me now – wyjątkowa usługa umożliwiająca zamówienie oddzwonienia na wybrany numer

Promocje

2 promocje w miesiącu na 5 zamówień każdego z 2 określonych produktów.

Premiery

co miesiąc będziesz otrzymywać informacje o nowych produktach i dodatkowych formatach przed oficjalną premierą na stronie internetowej;

Produkty

co trzy miesiące otrzymasz zniżkę w wysokości 90% na wzorniki z darmową dostawą:

3 egzemplarze wzornika opakowań
3 egzemplarze wzornika do małych formatów
3 egzemplarze wzornika do dużych formatów
3 egzemplarze wzornika shopping bags
3 egzemplarze wzornika kolorów do druku małoformatowego
3 egzemplarze wzornika kolorów do druku na materiałach sztywnych
3 egzemplarze wzornika laminatów

Supernova

“Zjawiskowy obiekt, który emituje tyle energii, ile cała galaktyka — to Supernova, niezwykle jasna i majestatyczna gwiazda.”

WYMAGANIA


ROCZNA LICZBA ZAMÓWIEŃ
ROCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIEŃ

Do tej kategorii należą klienci, którzy w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. dokonali zakupów na kwotę przekraczająca 50 000 euro, składając co najmniej 20 zamówień (anulowane zamówienia oraz podatek nie są brane pod uwagę).

WYJĄTKOWE KORZYŚCI


USERHUB

- Priorytetowa telefoniczna lub e-mailowa obsługa klienta — korzystając z osobistego kodu, klient łączy się z operatorem mówiącym w jego języku i szybko uzyskuje odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości
- Call me now – wyjątkowa usługa umożliwiająca zamówienie oddzwonienia na wybrany numer

Promocje

2 promocje w miesiącu na maksymalnie 10 zamówień 2 określonych produktów.

Premiery

co miesiąc będziesz otrzymywać informacje o nowych produktach i dodatkowych formatach przed oficjalną premierą na stronie internetowej;

Produkty

co trzy miesiące otrzymasz zniżkę w wysokości 90% na wzorniki z darmową dostawą:

5 egzemplarzy wzornika opakowań
5 egzemplarze wzornika do małych formatów
5 egzemplarzy wzornika do dużych formatów
5 egzemplarze wzornika shopping bags
5 egzemplarzy wzornika kolorów do druku małoformatowego
5 egzemplarzy wzornika kolorów do druku na materiałach sztywnych
5 egzemplarzy wzornika Roll to Roll

Ogólne warunki

A. DEFINICJE

„Aktywny członek”
Klient, który spełnia wymogi niezbędne do zakwalifikowania się do jednego z poziomów STARWAY.

„Nieaktywny członek”
Klient, który nie spełnia już wymogów niezbędnych do zakwalifikowania się do jednego z poziomów STARWAY.

„Roczne członkostwo”
Okres, w którym Klient może korzystać z programu, trwający od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Pod koniec każdego roku poziom członkostwa aktywnego członka jest zmieniany lub potwierdzany na kolejny rok.

„Klient”
Jakakolwiek spółka, firma, stowarzyszenie, osoba samozatrudniona lub osoba prywatna, która zarejestrowała się na stronie Pixartprinting i dokonana na niej zakupów.

B. PRZEDMIOT PROGRAMU STARWAY

STARWAY jest programem zarezerwowanym dla Klientów Pixartprinting S.p.A., A Cimpress company („Pixartprinting”), którzy spełniają opisane poniżej wymogi niezbędne do zakwalifikowania się do jednego z poziomów członkostwa.

Uczestnictwo w programie STARWAY, umożliwiające korzystanie z szeregu specjalnych usług i promocji, jest całkowicie bezpłatne.

C. KRYTERIA I CZAS CZŁONKOSTWA

Członkostwo w programie STARWAY przyznawane jest bezpośrednio przez Pixartprinting.

W chwili przyznania członkostwa Klienci przydzielani są do jednego z trzech poziomów przewidzianych w programie STARWAY: (i) Star, (ii) Red Giant i (iii) Supernova.

Otrzymują tym samym status aktywnego członka i roczne członkostwo w programie. Przyjęcie do programu zostanie potwierdzone w wiadomości e-mail. Aby aktywować swoje członkostwo w programie STARWAY należy je potwierdzić zgodnie z instrukcjami przesłanymi w wiadomości. Następnie Pixartprinting przesyła zestaw powitalny składający się z listu, broszury z informacjami na temat programu STARWAY, upominku kolekcjonerskiego i karty członka z indywidualnym numerem Klienta i datą ważności.

Karta członkowska jest ważna do końca bieżącego roku i nie może być przekazywana innym osobom — może być używana wyłącznie przez aktywnego członka, któremu została przydzielona.

Karty członkowskie są wyłączną własnością Pixartprinting. Niewłaściwe wykorzystanie karty lub korzyści przyznanych w ramach programu STARWAY powoduje natychmiastowe wypowiedzenie lub zawieszenie członkostwa w programie z wynikającym z niego cofnięciem udzielonych korzyści, wedle uznania Pixartprinting.

Nie ma możliwości uzyskania grupowego członkostwa w programie. Każde członkostwo przyznawane jest indywidualnie danemu klientowi i powiązane z osobistym kodem klienta.

Członkostwo w programie STARWAY jest ważne przez okres maksymalnie 12 miesięcy. Możliwość odnowienia członkostwa na kolejny rok jest określana przez Pixartprinting na początku każdego roku kalendarzowego.

Aktywni członkowie, którzy chcą zakończyć swój udział w programie STARWAY powinni wysłać stosowne zawiadomienie e-mailem na adres Pixartprinting [info.it@pixartprinting.com]. Wraz z rezygnacją z członkostwa użytkownik traci wszystkie korzyści nabyte w ramach programu STARWAY.

Pixartprinting ma prawo do cofnięcia członkostwa w programie STARWAY w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez uczestnika programu, a także w przypadku jakiegokolwiek innego zachowania uznanego za niestosowne lub oszukańcze. Cofnięcie członkostwa wiąże się z utratą statusu aktywnego członka. Ponadto, w przypadku cofnięcia członkostwa w programie STARWAY wszystkie korzyści przydzielone w ramach programu zostają natychmiastowo unieważnione.

D. POZIOMY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO STARWAY

W programie STARWAY wyróżnia się trzy poziomy członkostwa: (i) Star, (ii) Red Giant i (iii) Supernova.

Star jest pierwszym, podstawowym poziomem, Red Giant — drugim, a Supernova — trzecim, najwyższym poziomem członkostwa w programie.

Przynależność do jednego z trzech poziomów członkostwa uzależniona jest od liczby zamówień założonych w ciągu roku oraz od „rocznej wartości zamówień” (nieuwzględniającej kwoty anulowanych zamówień oraz należnych podatków). Przydzielenie do jednego z trzech poziomów członkostwa w programie STARWAY opiera się na następujących kryteriach:

Tabela podsumowująca:

PoziomRoczna liczba zamówieńRoczna wartość zamówień*
Star 20 10 000 euro
Red Giant 20 30 000 euro
Supernova 20 50 000 euro


Opis:
Star
Do tej kategorii kwalifikują się Klienci, którzy w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. złożyli co najmniej 20 zamówień na łączną kwotę przekraczającą 10 000 euro (bez uwzględniania kwoty anulowanych zamówień oraz należnych podatków).
Aby móc wziąć udział w programie należy spełnić oba podane wymogi.

Red Giant
Do tej kategorii kwalifikują się Klienci, którzy w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. złożyli co najmniej 20 zamówień na łączną kwotę przekraczającą 30 000 euro (bez uwzględniania kwoty anulowanych zamówień oraz należnych podatków).
Aby móc wziąć udział w programie należy spełnić oba podane wymogi.

Supernova
Do tej kategorii kwalifikują się Klienci, którzy w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. złożyli co najmniej 20 zamówień na łączną kwotę przekraczającą 50 000 euro (bez uwzględniania kwoty anulowanych zamówień oraz należnych podatków).
Aby móc wziąć udział w programie należy spełnić oba podane wymogi.

Podany przedział czasowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, tj. okresem od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego przyjęcie do programu. W 2019 roku bierze się pod uwagę zamówienia złożone od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

„Roczna wartość zamówień” obliczana jest bez uwzględniania artykułów anulowanych (takich, które nie zostały opłacone) oraz wszystkich artykułów, które nie zostały wysłane, jak również wszelkich należnych podatków (VAT).

Po przyznaniu statusu aktywnego członka i przydzieleniu do jednego z trzech poziomów członkostwa opisanych w powyższej tabeli aktywowane są wszystkie korzyści powiązane z danym poziomem programu STARWAY.

Każdego roku, w pierwszych dniach stycznia, Pixartprinting przesyła członkom informację na temat ich statusu na kolejny rok („witamy”, „potwierdzenie/odnowienie”, „zmiana na wyższy/niższy poziom” lub „cofnięcie członkostwa w programie”) na podstawie danych z poprzedniego roku kalendarzowego.


Poziom członkostwa w programie STARWAY obowiązuje do końca roku kalendarzowego (31 grudnia), w którym został przydzielony.

Co roku Pixartprinting aktualizuje status członkostwa aktywnych członków, potwierdzając ich uczestnictwo w programie na tym samym poziomie, zmieniając poziom na wyższy lub niższy lub wycofując uczestników z programu.

Pixartprinting zastrzega sobie prawo do zmiany kryteriów przydzielania członków do poszczególnych poziomów w dowolnym momencie.

Wszystkie profile członków programu, zarówno tych aktywnych, jak i nieaktywnych, aktualizowane są na początku każdego roku kalendarzowego. Nowe karty członkowskie zostaną wydane w terminie 4-6 tygodni po otrzymaniu przez uczestników zawiadomienia o potwierdzeniu statusu członka lub zmianie poziomu.

E. KORZYŚCI DLA AKTYWNYCH CZŁONKÓW

Aktywni członkowie „Star”, „Red Giant” i „Supernova” mogą korzystać z wyjątkowych promocji i specjalnych usług programu STARWAY, niezależnie od narodowości.

Pixartprinting będzie informować członków o aktualnych promocjach co miesiąc w specjalnej wiadomości e-mail oraz na swojej stronie internetowej w odpowiedniej zakładce poświęconej programowi STARWAY.

Dla aktywnych członków zarezerwowane są następujące specjalne usługi:
· obsługa klienta „UserHub”. To ekskluzywna usługa Biura Obsługi Klienta Pixartprinting SpA, spółki grupy Cimpress — korzystając z osobistego kodu, klient może połączyć się bezpośrednio się z operatorem mówiącym w jego języku i bez zbędnej zwłoki uzyskać odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości.

· usługa informowania o nowych produktach Pixartprinting oraz dodatkowych formatach przed oficjalną premierą na stronie internetowej.

· Comiesięczna promocja obowiązująca na określoną liczbę danych produktów z możliwością zamówienia różnych wersji jednego produktu. Zniżka zostanie zastosowana bezpośrednio podczas tworzenia kosztorysu przez zalogowanych aktywnych członków programu.

· zniżka na wzorniki — co trzy miesiące aktywni członkowie otrzymują możliwość zamówienia wzorników ze zniżką w wysokości 90% i bez kosztów wysyłki

PoziomStarRed GiantSupernova
UserHub
(Indywidualna pomoc telefoniczna i mailowa)
Tak Tak Tak
Informacje o nowościach przed premierą Tak Tak Tak
Promocje Liczba produktów: 1

Liczba wersji: 5 dla każdego produktu
Liczba produktów: 2
Liczba wersji: 5 dla każdego produktu
Liczba produktów: 2
Liczba wersji: 10 dla każdego produktu
Wzornik opakowań (90% zniżki) 1 egzemplarz co 3 miesiące 3 egzemplarze co 3 miesiące 5 egzemplarzy co 3 miesiące
Wzornik do druku wielkoformatowego (90% zniżki) 1 egzemplarz co 3 miesiące 3 egzemplarze co 3 miesiące 5 egzemplarzy co 3 miesiące
Wzornik kolorów do małych formatów (90% zniżki) 1 egzemplarz co 3 miesiące 3 egzemplarze co 3 miesiące 5 egzemplarzy co 3 miesiące
Wzornik kolorów do materiałów sztywnych (90% zniżki) 1 egzemplarz co 3 miesiące 3 egzemplarze co 3 miesiące 5 egzemplarzy co 3 miesiące

F. ZMIANY W PROGRAMIE STARWAY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie usługi i promocje STARWAY są oferowane przez Pixartprinting S.p.A., A Cimpress company zgodnie z przesyłanymi wiadomościami oraz postanowieniami Regulaminu dostępnego w dziale STARWAY na stronie internetowej Pixartprinting.

Pixartprinting zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji programu STARWAY, wymogów uczestnictwa, powiązanych korzyści, promocji i innych aspektów programu opisanych w niniejszym Regulaminie, jak również przerwania programu STARWAY w dowolnym momencie, z uwagi na to, że program jest całkowicie bezpłatny, ma charakter promocyjny i nie stanowi przedmiotu umów dotyczących poszczególnych zamówień ani stosunku umownego pomiędzy Pixartprinting i Klientem.

Pixartprinting zobowiązuje się do informowania aktywnych członków o wszelkich istotnych zmianach wprowadzonych w programie STARWAY i w Regulaminie. Aktywni członkowie powinni zapoznać się z takimi zmianami poprzez bezpośredni wgląd w Regulamin programu STARWAY dostępny na stronie internetowej. Pozostanie aktywnego członka w programie STARWAY po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem.

Usługi i promocje oferowane w ramach programu STARWAY nie łączą się z innymi trwającymi promocjami. W przypadku dwóch jednoczesnych promocji stosowana jest zawsze ta bardziej korzystna dla Klienta.

Korzyści i promocje związane z programem STARWAY nie podlegają negocjacji, nie mogą być zamienione na gotówkę lub bony zniżkowe, ani przekazane osobom trzecim.

Pixartprinting nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody wynikające z jakiejkolwiek prognozy lub zmiany postanowień programu STARWAY, z wyjątkiem umyślnego lub poważnie zawinionego spowodowania szkody.

W przypadku niezgodności włoskiej wersji niniejszego Regulaminu z jakąkolwiek inną wersją językową, wiążąca jest zawsze wersja włoska.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących programu STARWAY aktywny członek może skontaktować się z obsługą klienta Pixartprinting, podając swój numer klienta.

Niniejsze ogólne warunki podlegają przepisom prawa włoskiego.

W przypadku zamówień złożonych przez podmioty niekwalifikujące się do kategorii „konsumentów” wszelkie ewentualne spory wynikające z interpretacji i/lub zastosowania niniejszych warunków będą rozpatrywane wyłącznie przez Sąd w Wenecji.

FAQ

PIXARTPRO

What is a PIXARTPRO voucher?

A PIXARTPRO voucher is a voucher awarded to you on the first day of every month if you exceed one of four monthly spend thresholds.

HOW PIXARTPRO VOUCHERS ARE GENERATED

How are PIXARTPRO vouchers generated?

On the last day of each month, the final monthly spend will be calculated, and (assuming the total is above the lowest minimum threshold) a PIXARTPRO voucher will be generated. The monthly spend is calculated from the total spent on print jobs that have been paid for and dispatched with a delivery date set for within the same month, excluding any discounts or other vouchers, VAT and postage and packaging.

For example, to calculate the monthly spend for May, which will be used to generate a PIXARTPRO voucher to use in June, only the total amount spent on print jobs that have been paid for and dispatched with a delivery date before the end of May will be considered, excluding discounts or other vouchers, VAT and postage and packing.

When you reach a certain monthly spend threshold and thereby earn a PIXARTPRO voucher, it fully replaces the PIXARTPRO vouchers earned for lower monthly spend thresholds. Customers do not also accumulate the vouchers for previous thresholds upon reaching the intermediate thresholds and the highest threshold. Reaching a threshold leads to the award of a set monthly voucher that effectively replaces the vouchers from the thresholds below.

Can totals accrued on different accounts be combined to obtain a PIXARTPRO voucher?

No, totals accrued on different accounts cannot be combined, even if they belong to the same person or company. PIXARTPRO will only be active on the account you use for the Starway programme.

Where can I check how much I have accrued during the month towards receiving a PIXARTPRO voucher?

In the PIXARTPRO section of the My Account area you can check the current total and total for jobs in progress at any time. The current total displays the total net amount spent (excluding discounts or vouchers, VAT, postage and packaging) on print jobs that have been dispatched with a delivery date that falls in the current month. Your voucher will be generated based on this total if you reach the required threshold. The total for jobs in progress displays the sum of the net totals (excluding discounts or vouchers, VAT, postage and packaging) for print jobs that have not yet been dispatched with a delivery date in the current month. Remember that the current total is used to calculate your vouchers – it is therefore important that you proceed to payment and upload a print-ready file so your print jobs can be printed and dispatched before the end of the month!

Where can I see the scheduled delivery date for an order?

Before ordering

When choosing your product, and before adding it to your basket, you have the option of choosing the estimated delivery date.

Once you have added the product to your basket, and before confirming the order, the summary shows the estimated delivery date for each print job.

After ordering

Once you have uploaded your file and paid, you can see the scheduled delivery date for each print job next to the status of the file by clicking on the order number in the My Orders section of the My Account area.

How can I check whether the item has been dispatched?

Pixartprinting will send you an email when each item is dispatched. You can also check whether your print job has been dispatched in the My Orders section of the My Account area.

What happens if I place the order today (e.g. 28th March) but the products are scheduled to be delivered the following month (e.g. 2nd April)?

Say an order is placed on 28th March containing two print jobs: one with a delivery date set for 30th March, and the other for 2nd April. In this case the first print job, if dispatched as scheduled, will go towards the PIXARTPRO voucher to use during April (assuming at least the first threshold has been reached), while the second print job will go towards the voucher to use during May (because the delivery date is set for April).

USING THE PIXARTPRO VOUCHER

Does the PIXARTPRO voucher have an expiry date? If so, when is it?

Each PIXARTPRO voucher is valid for one month and expires at the end of the month in which it is generated.

For example, a PIXARTPRO voucher awarded on 1st April will expire on 30th April.

Where can I see how much my PIXARTPRO voucher is worth and a summary of my transactions?

You can look back at all transactions connected to your PIXARTPRO voucher and check the amount received that month in the PIXARTPRO section of the My Account area.

Can I decide not to use the PIXARTPRO voucher?

When placing an order, you can decide not to use your PIXARTPRO voucher at all, and save it for a future order. However, make sure you use it in the month it was generated, before it expires.

Can I decide to use my PIXARTPRO voucher only on certain items in an order?

No, the voucher is applied to the entire order. If you decide to use a voucher on an order, you must use it for all print jobs within that order. It will be automatically divided between all of the items. Remember that in all cases the minimum cost of each print job is €1.

Can I use the PIXARTPRO voucher in conjunction with a promotion?

Yes, you can use a PIXARTPRO voucher on an order that contains items on special offer.

I have recently changed VAT number and had PIXARTPRO credit on my other account, can I transfer it to my new account?

Amounts accrued on different accounts cannot be combined or transferred, even if they belong to the same person or company.

Warunki udziału w programie

Czy udział w programie wymaga wpłaty składki członkowskiej?
Aby wziąć udział w programie nie jest konieczna żadna wpłata.
Czym jest program STARWAY?
STARWAY to zorganizowany program lojalnościowy, umożliwiający najbardziej lojalnym klientom Pixartprinting dostęp do ekskluzywnych usług Obsługi Klienta, dedykowanych promocji i korzyści. Zasady udziału w programie zostały opisane w dziale FAQ poświęconym członkostwu w STARWAY; więcej informacji dostępnych jest w Ogólnych warunkach programu.
Jak zostać członkiem STARWAY?
Członkami programu mogą zostać wyłącznie klienci spełniający wymogi określone przez Pixartprinting, związane z częstotliwością i wartością zamówień. Klienci, którzy w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dokonali zakupów na kwotę przekraczająca 10 000 euro, składając co najmniej 20 zamówień są automatycznie zapraszani do programu. Zaproszenie przesyłane jest e-mailem i wymaga przyjęcia przez klienta.
Czy otrzymam kartę członka?
Klienci biorący udział w programie otrzymują, bezpośrednio na adres z danych do faktury, kartę potwierdzającą ich członkostwo, ważną do końca bieżącego roku.
Czy mogę otrzymać duplikat karty?
Możesz zamówić duplikat karty wyłącznie za pośrednictwem konta biorącego udział w programie, kontaktując się bezpośrednio z naszym biurem obsługi klienta: info.it@pixartprinting.com.
Wykonanie duplikatu karty zajmuje ok. 4-6 tygodni.
Czy inne osoby mogą korzystać z mojego konta STARWAY?
Nie, członkostwo w programie STARWAY jest przyznawane indywidualnym klientom i powiązane z jednym kontem. Nie ma możliwości uzyskania członkostwa wspólnie z innymi klientami, ani korzystania z programu z różnych kont tego samego klienta.
Jak sprawdzić, czy przysługuje mi status członka programu STARWAY?
Aby upewnić się, że status członka programu został Ci poprawnie nadany przez Pixartprinting i że Twoje członkostwo działa prawidłowo, wystarczy sprawdzić informacje otrzymane od Pixartprinting, w którzych znajdziesz swoje osobiste kody dostępu do usług i informacje o sposobie korzystania z ekskluzywnych promocji.
Czy mogę mieć więcej niż jeden profil w programie STARWAY?
Czlonkostwo w programie STARWAY przyznawane jest indywidualnym klientom i powiązane z jednym kontem, nie można mieć więcej niż jednego profilu.
Czy program jest ograniczony czasowo?
Program kończy się 31.12.2018 r. W późniejszym czasie podany zostanie regulamin odnowienia programu.
Czy mogę zrezygnowac z udziału w programie STARWAY w dowolnym momencie?
Członkostwo może zostać unieważnione w przypadku nieprawidlowego wykorzystania korzyści przyznanych w ramach programu lub braku zastosowania się do Ogólnych warunków programu.
Jeśli członek programu zechce zrezygnować z udziału w nim przed jego zakończeniem, firma Pixartprinting SpA przystąpi do anulowania wszystkich przyznanych w ramach programu korzyści.

Członkostwo STARWAY

Czy przewiduje się kontrole członkostwa lub przyjmowanie nowych członków w ciągu roku?
Na 2018 rok status członka otrzymają wszyscy klienci, którzy w ciągu 2017 roku spełnili określone wymogi. W dniu 31 grudnia 2018 r. członkostwo w programie zostanie przyznane zarówno nowym, jak i dotychczasowym uczestników, spełniającym wymogi na 2019 rok.
Kiedy upływa ważność osiągniętego poziomu członkostwa w programie STARWAY?
Osiągnięty poziom członkostwa — Star, Red Giant lub Supernova — jest ważny od dnia jego przyznania do końca roku (do dnia 31 grudnia bieżącego roku).
Jak mogę skorzystać z promocji zarezerwowanych dla mojego poziomu członkostwa w programie STARWAY?
Uczestnicy programu będą informowani o comiesięcznych specjalnych promocjach za pośrednictwem e-maila. Informacje te będą dostępne również na osobistym koncie STARWAY.
Każdy członek otrzyma osobisty kod dostępu do systemu indywidualnej obsługi klienta (UserHub), dzięki któremu będzie mógł szybko i bezpiecznie skontaktować się z operatorem.
Z promocji można skorzystać wyłącznie po zalogowaniu się na swoje konto klienta.
Czym jest UserHub?
Usługa UserHub jest ekskluzywnym kanałem obsługi klienta Pixartprinting SpA. Korzystając z osobistego kodu i indywidualnego numeru telefonu klient może skontaktować się bezpośrednio z operatorem mówiącym z jego języku i uzyskać pierwszeństwo w dostępie do wszystkich usług oferowanych przez Biuro Obsługi Klienta bez zbędnego oczekiwania.
Ponadto istnieje również możliwość zamówienia oddzwonienia dzięki usłudze CALL ME NOW, dostępnej z poziomu indywidualnego konta klienta.
Czym jest CALL ME NOW?
To specjalna usługa naszego Biura Obsługi Klienta UserHub. Nasi operatorzy oddzwonią do Was w bardzo krótkim czasie. Po zalogowaniu się na swoje konto klienta Pixartprinting wystarczy przejść do odpowiedniej strony i wpisać numer telefonu, na jaki chce się otrzymać połączenie.
Jak zorganizowany jest program STARWAY?
Istnieją trzy poziomy członkostwa w programie: Star, Red Giant i Supernova.
Star to pierwszy poziom udziału w programie, drugim poziomem jest Red Giant, a trzecim, najwyższym poziomem — Supernova.
Osiągnięcie poszczególnych poziomów uzależnione jest od spełnienia określonych wymogów programu.
Jakie wymogi należy spełnić, aby osiągnąć poszczególne poziomy członkostwa?
Wymogi konieczne do osiągnięcia poszczególnych poziomów członkostwa są następujące:

- do kategorii Star klasyfikują się klienci, którzy złożyli co najmniej 20 zamówień na łączną kwotę przekraczającą 10 000 euro (pod uwagę brana jest kwota netto bez uwzględniania anulowanych zamówień i wszelkich podatków) w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Należy spełnić oba podane warunki.

- do kategorii Red Giant klasyfikują się klienci, którzy złożyli co najmniej 20 zamówień na łączną kwotę przekraczającą 30 000 euro (pod uwagę brana jest kwota netto bez uwzględniania anulowanych zamówień i wszelkich podatków) w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Należy spełnić oba podane warunki.

- do kategorii Supernova klasyfikują się klienci, którzy złożyli co najmniej 20 zamówień na łączną kwotę przekraczającą 50 000 euro (pod uwagę brana jest kwota netto bez uwzględniania anulowanych zamówień i wszelkich podatków) w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Należy spełnić oba podane warunki.

Tabela podsumowująca:

PoziomLiczba zamówień w rokuŁączna kwota zamówień w roku
Star2010 000 euro
Red Giant2030 000 euro
Supernova2050 000 euro
Kiedy zaczyna się i kończy program STARWAY?
W 2018 roku program STARWAY rozpoczyna się dnia 5 maja i kończy się dnia 31 grudnia. W dniu zakończenia programu zostaną odnowione warunki uczestnictwa na 2019 rok oraz na kolejne lata.
Czy mogę sam zapisać się do programu STARWAY?
O możliwości uczestnictwa w programie decyduje Pixartprinting w oparciu o określone wymogi. Nie ma możliwości zapisania się do programu bez spełnienia wymogów opisanych w regulaminie.
Wszyscy klienci, którym przysługuje status członka otrzymają stosowane powiadomienie w pierwszym tygodniu maja 2018 r., tj. wraz z rozpoczęciem programu.

Jak mogę skorzystać z indywidualnej pomocy telefonicznej?

Otrzymasz wiadomość e-mail zawierającą indywidualny numer telefonu do Biura Obsługi Klienta w ramach usługi UserHub oraz osobisty kod, który należy wprowadzić bezpośrednio po uzyskaniu połączenia. Operator mówiący w Twoim języku natychmiast odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Jak mogę skorzystać z indywidualnej pomocy e-mailowej?
Wystarczy po prostu wysłać nam e-mail z adresu wykorzystanego podczas rejestracji na stronie. Nasz zespół Obsługi Klienta niezwłocznie zajmie się Twoim zapytaniem, dając Ci pierwszeństwo przed innymi klientami.
Jak mogę odzyskać nazwę użytkownika i hasło?
W celu odzyskania danych do logowania, kliknij przycisk LOGOWANIE znajdujący się na górze strony, wybierz pozycję „Odzyskiwanie hasła” i wpisz swój adres e-mail podany przy rejestracji. W ciągu kilku minut otrzymasz e-mail z potrzebnymi danymi. Sprawdź, czy e-mail ten nie został umieszczony w folderze spam.
Jak często będę otrzymywał aktualności dotyczące programu?
Raz w miesiącu otrzymasz wiadomość informującą o zarezerwowanych dla Ciebie promocjach, wraz z podsumowaniem specjalnych korzyści związanych z Twoim poziomem członkostwa w programie.
Czy mogę sprawdzić swój poziom członkostwa online?
W najbliższym czasie udostępniona zostanie możliwość weryfikacji swojego poziomu członkostwa na stronie Pixartprinting po zalogowaniu się na indywidualne konto klienta.

Usługi i promocje

Jakie promocje zarezerwowane są dla członków Star?
Dla członków Star zarezerwowana jest 1 promocja w miesiącu obejmująca 5 wydruków 1 produktu.
Jakie usługi przewidziane są dla członków Star?
Członkowie Star mogą korzystać z następujących usług:

1. UserHub (Indywidualna pomoc telefoniczna i e-mailowa) To ekskluzywna usługa naszego Biura Obsługi Klienta — korzystając z osobistego kodu, klient połączy się z operatorem mówiącym w jego języku i szybko uzyska odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości.
Dzięki funkcji Call me Now można również zamówić oddzwonienie na podany numer telefonu ze swojego konta klienta.

2. Otrzymywanie informacji o nowych produktach i dodatkowych formatach przed oficjalną premierą na stronie internetowej.
Jakie promocje zarezerwowane są dla członków Red Giant?
Członkowie Red Giant mogą korzystać z 2 specjalnie wybranych promocji obejmujących do 5 wydruków każdego z 2 produktów.
Jakie usługi przysługują czlonkom Red Giant?
Członkowie Red Giant mogą korzystać z następujących usług:

1. UserHub (Indywidualna pomoc telefoniczna i e-mailowa) To ekskluzywna usługa naszego Biura Obsługi Klienta — korzystając z osobistego kodu, klient połączy się z operatorem mówiącym w jego języku i szybko uzyska odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości.
Dzięki funkcji Call me Now można również zamówić oddzwonienie na podany numer telefonu ze swojego konta klienta.

2. Otrzymywanie informacji o nowych produktach i dodatkowych formatach przed oficjalną premierą na stronie internetowej.
Jakie promocje zarezerwowane są dla członków Supernova?
Członkowie Supernova mogą korzystać z 2 specjalnie wybranych promocji obejmujących do 10 wydruków każdego z 2 produktów.
Jakie usługi przysługują członkom Supernova?
Członkowie Supernova mogą korzystać z następujących usług:

1. UserHub (Indywidualna pomoc telefoniczna i e-mailowa) To ekskluzywna usługa naszego Biura Obsługi Klienta — korzystając z osobistego kodu, klient połączy się z operatorem mówiącym w jego języku i szybko uzyska odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości.
Dzięki funkcji Call me Now można również zamówić oddzwonienie na podany numer telefonu ze swojego konta klienta.

2. Otrzymywanie informacji o nowych produktach i dodatkowych formatach przed oficjalną premierą na stronie internetowej.
Starway is our loyalty programme, designed to reward our best customers, people who depend on the quality of our printing service to fulfill their creative ambitions and business objectives.
PIXARTPRO
We'll give you cash back on what you spend every month.
It's simple! Spend at least €1 over the course of a month and we'll reward you with a voucher to use the following month.
2,5%
VOUCHER
if you spend
1 - 499 €
5%
VOUCHER
if you spend
500 - 1.499 €
7,5%
VOUCHER
if you spend
1.500 - 4.999 €
10%
if you spend
5.000 € +
MORE DETAILS >
BENEFITS
We support you with a dedicated and exclusive range of services and promotions designed to help your business grow.
pixartpro
PIXARTPRO
Automatic access to PixartPro: every month, we give you cash back
assistenza
USERHUB
Jump straight to the front of the queue for all our customer care services.
call_me
CALL ME NOW
Request an instant callback from one of our dedicated customer care operators.
promozioni
DEDICATED PROMOTIONS
Exclusive promotions on our products every month.
opportunita
ALL OUR
SAMPLE PACKS

Always available to you for just 1€ on our website.
anteprime
SPECIAL PREVIEWS
Get sneak previews of new arrivals in our catalogue before anyone else.
LEVELS
Starway comprises three levels. Find out how to reach them.
Star
STAR
Annual spend
At least 10.000€

Number of orders per year
At least 20
MORE DETAILS >
Red Giant
RED GIANT
Annual spend
At least 30.000€

Number of orders per year
At least 20
MORE DETAILS >
Supernova
SUPERNOVA
Annual spend
At least 50.000€

Number of orders per year
At least 20
MORE DETAILS >
COMPARISON

Wymagania

StarRed GiantSupernova
Roczna liczba zamówień > 20 > 20 > 20
Roczna wartość zamówień > 10 000 € > 30 000 € > 50 000 €


Wyjątkowe korzyści

StarRed GiantSupernova
Comiesięczne promocje 1 produkt
x 5 artykułów
2 produkty
x 5 artykułów każdy
2 produkty
x 10 artykułów każdy
Wzorniki
materiałów i kolorów
1 egzemplarz
co 3 miesiące zniżka 90%
3 egzemplarze
co 3 miesiące zniżka 90%
5 egzemplarze 
co 3 miesiące zniżka 90%
Obsługa klienta UserHub UserHub UserHub
Nowości
Ogólne warunki >
FAQ >